www.durbangc.co.za

DURBAN GOLF CLUB – COMMITTEE MEMBERS   2019 / 2020

 

NAME

 

DESIGNATION TEL HOME TEL WORK CELLULAR

 

              E-MAIL
 S RAMPERSAD  PRESIDENT 031 561 2957 032 533 1175 083 775 0528 sanil@emeraldfurniture.co.za
R CHETTY VICE PRESIDENT 031 208 7513 082 926 6946 chettyronnie20@gmail.com
NAREN SURJUPROSAD SECRETARY 031 269 1122 031 303 3701 083 242 9096 naren@pecspower.co.za
 P POPAT TREASURER 031 564 0294 031 275 9400 082 333 3730 pradip@sabtdbn.co.za
T GOVENDER  CAPTAIN 031 564 5510 072 616 5005 theegz@hotmail.com
S SUNKUR VICE CAPTAIN 031 5638661 031 361 1083 083 854 2690 sunkursuresh@gmail.com
T KAUNDA 072 025 6732 thhembakaunda@yahoo.com
SATHI NAICKER 031 825 2223 031 4612223 084 402 3430 Nishara0134@gmail.com
ZAK KHAN 031 262 5134 031 262 3826 083 234 3037 zak@all-glass.co.za
AHMED SOLWA 031 262 1171 031 301 4786 084 598 4786 acsolwa786@telkomsa.net
KERASEN DORASAMY 072 485 8688 kerasendorasamy@gmail.com
MERVIN PILLAY 031 3113068 074 898 4574 Mervin.pillay2@durban.gov.za